Tietosuojaseloste

Tämä on Laktek Engineering Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet. Laadittu 3.12.2021.

Yhtiömme on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttäsi ja haluamme aktiivisesti tiedottaa henkilötietojen suojaamisessa noudattamistamme periaatteista.

Rekisteriselosteet
Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä
Laktek Engineering Oy, Y-tunnus: 2741387-6

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tytti Lakka, tytti.lakka@laktek.fi, +358 40 848 7871

Rekisterin nimi
Laktek Engineering Oy Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai osapuolten välinen sopimus. Rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen, asiakassuhteen ylläpito sekä palveluista tiedottaminen.

Asiakkaalta voidaan pyytää suostumuksia henkilötietojen käyttöön ulkopuolisissa palveluissa.

Rekisterin tietosisältö
Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi, yrityksen verkkosivujen osoite, ip-osoite.

Tietojen säilytysaika
Tiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää pidempään arkistointitarkoituksessa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään laktek.fi-sivustolta asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen. Henkilöt luovuttavat tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä yritykseen.

Kuka muu käsittelee tietojasi?
Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää henkilötietojen käsittelijöille, joiden kanssa rekisterinpitäjällä on sopimus. Tällöin henkilötietojen käsittelijä käyttää siirrettyjä tietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisteröityjen suostumuksella sekä EU-komission hyväksymillä mallisopimuslausekkeilla ja lisäsuojatoimenpiteillä.

Käyttämämme henkilötietojen käsittelijät:

Yleiset
● Verkkosivujen ylläpito- ja kehityspalvelut (Zoner)
● Sähköposti- ja pilvipalveluntarjoajat (mm. Microsoft)
● Tietoturva- ja verkkoyhteyspalveluntarjoajat
● Evästeiden suostumusten hallinta (Cookie-script)

Rekisterin suojaus
Asiakasrekisterin tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä palvelimen ylläpitäjä, mutta ainoastaan poikkeustapauksissa, kun se on teknisen toiminnan kannalta välttämätöntä. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon. Kirjanpitoaineiston osalta yrityksen kirjanpitäjällä on pääsy kyseisiin tietoihin, kuten yrityksen laskuihin. Kirjanpitoaineisto on sähköisessä ohjelmistossa ja suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Joissakin tapauksissa rekisteröidyllä voi olla oikeus tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden (cookies) käyttö
Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.